Välkommen till en dag av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågeställningar som rör samverkan för en storslagen fjällmiljö.

Sonfjället
Foto: Hede Företagargrupp

Anmäl dig senast den 25/9


När: 29 september 2017
Var: Hede församlingshem, Råndalsvägen 12, Hede
Målgrupp: Aktörer i Sveriges södra fjällvärld
Arrangörer: Hede Företagargrupp, Härjedalens kommun, Transtrands sockenförening, Studieförbundet Vuxenskolan, Naturvårdsverket
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar lunch och fika
Frågor: Olivia Söderlund, Hede Företagargrupp, 0684-41102

Program

08:30 Fika finns tillgängligt

 

09:30-09:45 Inledning

Olivia Söderlund, Hede Företagargrupp, hälsar välkommen och presenterar syftet med dagen. Medarrangörer och forskare presenterar sig själva och sin verksamhet.

09:45-10:30 Vägar till hållbara förvaltningsbeslut

Wiebke Neuman, forskare vid SLU i Umeå, delar med sig av kunskap kring möjliga tillvägagångssätt för att fatta beslut som är anpassade till lokalspecifika förutsättningar och som leder mot den utpekade inriktningen i Fjällstrategin och etappmålet för ett betespräglat landskap. Diskussion utifrån aktuella frågeställningar.

10:30-10:45 Bensträckare

 

10:45-11:45 Behovsanpassad landskapsplanering

Johan Svensson, forskare vid SLU i Umeå, reder ut begreppen grön översiktsplan, grön infrastruktur och ekosystemtjänster och diskuterar kring hur vi kan använda kunskapen för hållbar landskapsplanering baserad på lokala förutsättningar och prioriteringar. Diskussion utifrån aktuella frågeställningar.

11:45-12:45 Lunch

 

12:45-14:00 Samverkan och lokal förvaltning i fjällen

Anna Zachrisson, forskare vid Umeå Universitet, presenterar aktuell kunskap om var, när, hur och varför behovet av lokal samverkan uppstår och vad vinsterna med ett ökat lokalt deltagande är. Diskussion utifrån aktuella frågeställningar.

14:00-14:10 Bensträckare

14:10-14:30 Reflektioner på dagens presentationer ur bygderörelsens perspektiv 

Staffan Nilsson, ordförande för riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva, delar med sig av sin tankar.

14:30-15:30 Fika och gemensam reflektion över dagens presentationer och diskussioner.

Passet leds av Nina Österlöf från samverkansprojektet. 

15:30-16:00 Uppsamling av tankar om hur vi kan gå vidare