Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Vägar till mångfunktionella fjällandskap
Foto: Linda Bylund, Storslagen Fjällmiljö


Utmaningen

Fjällmiljön är på både överexploaterad och underutnyttjad. Utgångspunkten och utmaningen för projektet är att möjliggöra former för multifunktionellt brukande som förenar hållbar livsutkomst för lokalbefolkningen med allmänhetens nyttjande, med lönsamma regionala näringar och med ambitiösa miljömål som rör både natur- och kulturmiljön.

Målet

Projektet ska titta på flexibla former av natur- och kulturmiljövård där skyddsvärden kan kombineras med hänsyn till lokala behov, utveckling av upplevelsevärden och turism. Projektet ska också undersöka hur framtida leder ska förvaltas och finansieras. Centralt i projektet är användningen av ett breddat ledkoncept som inkluderar mer än existerande fysiska leder, vilket är användbart i diskussioner om en eventuell framtida nationalpark i området.

Vinsten

För att minska risken för konflikter mellan fjällens olika aktörer och samtidigt öka upplevelsevärdet i fjällandskapet för alla är det viktigt med väl fungerande metoder. Arbetet att ta fram dessa sker i nära samarbete med och utvärderas tillsammans med fjällens lokala, regionala och nationella aktörer, Tanken är att åstadkomma resultat som kan överföras till andra delar av fjällen och komma till användning i framtida fjällförvaltning.

Ren på spång i fjällen

Publikationer inom Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Slutrapport


Vetenskapliga publikationer:

Övriga rapporter inom projektet:

Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Kontakta projektledaren
Sandra Wall Reinius 

Projektnamn
Vägar till mångfunktionella landskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen

Engelsk titel
Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains

Projekttid
2016-2017 

Finansiär
Naturvårdsverket  

Finansiering
4 300 000 

Projektet bygger vidare på
- Bortom konflikter i fjällen
- Den nya fjällupplevelsen
- Fjällens rörelsearv

Projektgrupp
Annika Dahlberg
Daniel Svensson
Kristin Godtman-Kling
Peter Fredman
Sandra Wall-Reinius
Sverker Sörlin

Film om projektet "Vägar till mångfunktionella landskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen"

Ledbild

Film om förändringarna i landskapet kring Jämtlandsfjällen

Sandra Wall Reinius skärmdump storslagna fjäll

Film om "Fjällforum" som arena och samverkansplattform

Storslagna fjäll forum grupp

Värduniversitet

logotyp

Mittuniversitetet, i samarbete med Stockholms universitet och KTH