Fjällturister använder internet som uppslagsverk | miun.se

Fjällturister använder internet som uppslagsverk

Tor 26 feb 2015 08:02

Hela 70 procent av de svenska fjällturisterna anger att de söker information om resor till fjällen med hjälp av internet. Men de delar inte i lika stor utsträckning som andra med sig av upplevelserna via sociala medier. Det visar en färsk studie som projektet ”Den nya fjällupplevelsen” genomfört.

– Det är intressant att se hur olika grupper av turister
skiljer sig åt i sina motiv för att använda internet och sociala medier, säger Maria Lexhagen, turismforskare vid Mittuniversitetet.

De vanligaste informationskällorna (webbsidorna) är Google, specifika destinationssidor som Skistar (Åre) eller Idre fjäll men även intressesidor som Svenska Turistföreningen och olika forum som till exempel Flashback. De sociala plattformar på nätet som används mest av fjällbesökarna är Facebook, Instagram, Twitter och Tripadvisor.

De primära informationskällorna vid planering av resor till de svenska fjällen är vänner och familj (38 procent) och webbsidor specialiserade på fjällupplevelser (26 procent). Om man slår samman alla svarsalternativ kopplade till internet representerar denna del hela 49 procent.

När man söker efter information om vistelser i svenska fjällen rankas följande motiv högst:

  • Planera deltagande i fjällvistelser.
  • Hitta allmän information om vistelser.
  • Att boka deltagande i fjällvistelser.

Motiv traditionellt förknippade med sociala medier rankas lågt, det vill säga sådant som att dela egna och andras erfarenheter av fjällvistelser i form av berättelser samt dela egna och andras erfarenheter av fjällvistelser i form av foton samt kommunicera med andra natur-/fjällentusiaster.

– Den här undersökningen visar att fjällbesökarna använder sociala medier i mycket begränsad utsträckning, säger Maria Lexhagen.

– I den fortsatt analysen kommer vi att titta på vad som kan vara orsaken och om det finns undergrupper bland fjällturister som ser olika ut. Det är särskilt viktigt och intressant att fördjupa kunskapen om på vilket sätt fjällturisters engagemang för fjällupplevelser yttrar sig i användande av internet och sociala medier, säger Maria Lexhagen.

Länk till rapporten "Besök och besökare i fjällen", läs kapitel 8 "Fjällen på internet och i sociala medier" (sid. 22–25).

Kontaktperson:
Maria Lexhagen
Maria.Lexhagen@miun.se
063-195839, 070-6065839

Sidan uppdaterades 2022-11-11