Storslagnafjall.se


Storslagen fjällmiljö är en forskningssatsning till stöd för en hållbar utveckling av de svenska fjällen. Tolv forskningsprojekt med ett fyrtiotal forskare från sju svenska universitet bedriver forskning utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala/kulturella perspektiv på hållbarhet. Satsningen finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket och forskningen bedrivs i nära samverkan med berörda fjällaktörer.

Läs mer om forskningssatsningen Storslagen Fjällmiljö