Storslagen Fjällmiljö profilbild

Storslagnafjall.se

 

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö pågick mellan 2013-2018 och var till stöd för det nationella miljökvalitetsmålet med samma namn. Forskningssatsningen utgjordes av tolv olika forskningsprojekt, i två faser, med ett fyrtiotal forskare från sju svenska universitet och högskolor. Forskningen bedrevs utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala/kulturella perspektiv på hållbarhet och projekten genomfördes i nära samverkan med berörda fjällaktörer. Forskningssatsningen finansierades av Naturvårdsverket i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om Storslagen fjällmiljö