Storslagnafjall.se

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ska ge oss mer kunskap till en hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen. Forskningssatsningen vill uppmuntra ett helhetsperspektiv på fjällandskapet och bygger på nära samverkan med berörda fjällaktörer. 

Forskningssatsningen finansieras av Naturvårdsverket och stödjer det nationella miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. 

Läs mer om forskningssatsningen Storslagen Fjällmiljö

Anmälan till nyhetsbrev