Vår känsla för fjäll | miun.se
Ons 01 feb 2017 12:06

Hur hänger platsidentitet och välbefinnande ihop? Det är frågeställningen i en nyligen publicerad artikel inom ramen för forskningsprojektet ”Kulturella ekosystemtjänster i fjällen”.

Många av oss har platser som vi värdesätter extra mycket. Platser som vi gärna återvänder till för att öka vårt välbefinnande. Inom ramen för forskningsprojektet ”Kulturella ekosystemtjänster i fjällen” har forskarna kartlagt hur de boende i Jämtlands län upplever och värdesätter fjällen. Syftet är att öka kunskapen om hur kulturvärden och välbefinnande hänger ihop och hur man kan ta hänsyn till detta vid planering, förvaltning och bevarande av kultur- och naturmiljön.

Ta del av den nyligen publicerade artikeln.

Sidan uppdaterades 2017-02-01