Kulturmiljöns betydelse för människan | miun.se

Kulturmiljöns betydelse för människan

Tor 23 mar 2017 08:48

Forskare från projektet "Kulturella ekosystemtjänster i fjällen" fortsätter studera kulturmiljöns betydelse för människor.

Foto: Ingegärd Eliasson

Ingegärd Eliasson, professor vid Göteborgs Universitet och projektledare för forskningsprojektet "Kulturella ekosystemtjänster i fjällen" fortsätter att studera platsers kulturella och historiska värden.

- Vi kommer att ta reda på vilka tankar, minnen och erfarenheter de boende knyter till olika platser i området , säger hon.

Denna gång är det områden runt Kinnekulle som forskarna kommer att undersöka. I projektet "Kulturella ekosystemtjänster i fjällen" studerades det jämtländska fjällandsskapet.

- Genom att belysa och framhålla kulturvärden i förändringsprocesser ökar möjligheterna till helhetssyn och samverkan med andra ekosystemtjänster i landskapet, säger Ingegärd Eliasson

Resultaten från det projektet finns bland annat tillgängliga som podradioavsnitt.

Information om den nya forskningssatsningen vid Göteborgs Universitet hittar du här.

Sidan uppdaterades 2017-03-23