Livsviktiga frågor med multiperspektiv

Fre 03 mar 2017 10:50

Projektet "Grön översiktsplanering i fjällen" genomförde i februari en workshop med projektets intressenter. Detta för att diskutera och formulera en gemensam målbild för vad den gröna översiktsplanen ska åstadkomma.

Okänd

Den 7 februari bjöd projektgruppen för Grön översiktsplanering i fjällen in projektets intressenter till en workshop i Vilhelmina Folkets Hus. Syftet var dels att presentera resultatet från den första omgången av de fokusgruppsundersökningar som projektet har genomfört, dels att – utifrån resultaten – diskutera och formulera en gemensam målbild för vad den gröna översiktsplanen ska åstadkomma.

Förutom deltagare från fokusgrupperna och representanter från projektets referensgrupp fanns många lokala politiker på plats. Projektet håller just nu på att sammanställa olika typer av material. Under våren kommer en andra omgång fokusgruppsintervjuer att genomföras. Målsättningen är att Vilhelminas nya gröna översiktsplan ska vara klar vid den här tiden om ett år. 

Läs mer om projektet.

Sidan uppdaterades 2017-03-03