Ons 08 mar 2017 00:00

Therese Bjärstig leder projektet "Grön översiktsplanering i fjällen". I Vilhelmina kommun ska projektet tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utveckla metoder för att ta fram en grön översiktsplan.

Vilhelmina kommun, översikt

Det finns ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra det kommunala planeringsverktyget översiktplan mer nytänkande, kunskapsbaserat och förutseende. 

Frågor som projektet söker svar på är: Hur ska vi hantera frågor kring markanvändning och bebyggelseutveckling på ett hållbart sätt, med respekt för de känsliga ekosystemen som vi är beroende av? Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut mellan olika aktörer, intressen och samhällsnivåer? Och hur omsätter vi teori till praktik? 

Therese Bjärstig berättar om var projektet befinner sig just nu.

Sidan uppdaterades 2017-03-03