Vad gäller när två näringar ska enas?

Mån 15 maj 2017 09:00

En kartläggning visar att riksintresset för rennäringen inte är någon garanti mot gruvintrång och i forskningsprojektet "Gruvdrift i fjällen" framkommer det att regelverken och processerna som föregår ett tillståndsbeslut skapar misstro mellan aktörerna.

Foto: Per-Olov Wikberg

Sameradion och SVT Sápmi har kartlagt hur myndigheterna har beaktat riksintresset för rennäringen vid beslut om gruvtillstånd. Den visar att myndigheterna har gett gruvföretagen tillstånd trots att området enbart klassats som "särskilt Riksintresse för rennäringen" i 21 av fallen.

Enligt Sameradion säger Åsa Persson, bergmästare vid Bergsstaten som ansvarar för tillstånden, att det markerade riksintresset för rennäringen inte är en garanti mot gruvintrång, utan att myndighetens riktlinjer handlar om att gruvarbetet inte märkbart ska påverka rennäringens särskilt viktiga områden. Här går de ofta på länsstyrelsens bedömning.

Forskningsprojektet "Gruvdrift i fjällen" konstaterar att konflikter som uppstår på grund av stora skillnader i fjällaktörernas grundläggande värderingar är svårlösta och utgör ett hinder för konstruktiv dialog. Men det är inte bara aktörernas olika synsätt som skapar grogrund för konflikter. I de tre fall som forskarna har studerat finns det skillnader när det gäller hur de lokala aktörernas synsätt beaktats av de inblandade myndigheterna. Det kan uppfattas som orättvist och späder därmed på den misstro som finns hos många lokala aktörer.

Ta del av resultaten från forskningsprojektet "Gruvdrift i fjällen".

Läs mer om Sameradions och SVT Sápmis kartläggning.

Sidan uppdaterades 2017-05-15