Systematiskt stöd för hållbara beslut om fjällandskapets användning | miun.se

Systematiskt stöd för hållbara beslut om fjällandskapets användning

Tis 02 maj 2017 14:00

Möt Wiebke Neumann, en av sex forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå som har studerat vad som skulle kunna vara ett lämpligt stöd för att hjälpa fjällaktörerna att göra rätt saker på rätt sätt.

– En förutsättning för att ge relevanta fjällaktörer möjlighet att bidra till målet om ett bibehållet betespräglat fjällandskap är att slå fast vad målet innebär och vilka indikatorer som framstegen ska mätas mot. Målet måste vara avgränsat – specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt. Annars är risken stor att vi skjuter förbi det.

Läs hela intervjun med Wiebke Neumann.

Sidan uppdaterades 2017-05-02