Tis 27 jun 2017 06:30

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet anställer två professorer som ska etablera var sitt forskningsprogram av hög internationell kvalitet i miljövetenskap.

Lunds universitet
Foto: Apelöga, Lunds universitet

– Jag har en stor passion för att förstå den ”stora bilden” och att helheten är större än summan av delarna. CEC är en perfekt utgångspunkt för den typen av tvärvetenskaplig forskning och för internationellt samarbete, säger Natascha Kljun vars forskningsinriktning är hur ett förändrat klimat påverkar flöden av växthusgaser, biosfären och den globala kolcykeln.

Den andra professorn, Yann Clough, forskar kring modellering och förutsägelse av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i mänskligt påverkade landskap. Han säger i ett pressmeddelande från Lunds univerisitet att:

– Det är en stor utmaning att samtidigt nå våra miljömål, bevara naturen och producera hållbart, och det krävs samarbete mellan discipliner och med beslutsfattare, myndigheter, jord- och skogsbrukare och andra intressenter.

Sidan uppdaterades 2017-06-27