Renens betydelse i ett föränderligt klimat | miun.se

Renens betydelse i ett föränderligt klimat

Ons 15 mar 2017 11:00

Renarna skulle kunna ha en avkylande effekt på klimatet. Det säger Johan Olofsson, projektledare för forskningsprojektet ”Ett betespräglat landskap”.

Renar på bete
Betande renar. iStock by Getty Images.

De öppna fjällandskapen hotas av klimatförändringarna. När medeltemperaturen höjs kryper den högväxta vegetationen allt högre upp på fjällen. Förbuskningen hindrar jordens förmåga att reflektera tillbaka solens energi och bidrar alltså ytterligare till uppvärmningseffekten.

– Kraftigt renbete förbättrar fjällmarkens förmåga att reflektera värme och motverkar därmed hotet mot vissa arter i fjällandskapet. För att avgöra mer exakt hur stark renbeteseffekten är krävs det mycket forskning, säger Johan Olofsson.

Ett betespräglat landskap

Johan Olofsson ingår i ett forskarteam som undersöker renarnas påverkan på fjällvegetationen. Forskarna genomför en översikt över befintliga studier inom området och studerar hur utestängningen av renar påverkar vegetationen genom att återinventera 72 hägn som är minst 14 år gamla och spridda över hela fjällkedjan. Utvärderingen kommer att kunna ge bättre svar på renarnas verkliga effekt på fjällvegetationen.

Läs mer på projektets webbplats

Forskarteamet presenterade nyligen sina rön på ett seminarium på Västerbottens museum som Sveriges Radio uppmärksammade.

Sidan uppdaterades 2017-03-15