Ny artikel om lokal samverkan i fjällen | miun.se

Ny artikel om lokal samverkan i fjällen

Fre 22 sep 2017 08:17

I en nyligen presenterad artikel i tidskriften Sustainability presenterar Therese Bjärstig resultat från forskningsprojektet "Lokal samverkan i fjällen".

Olika former av lokal samverkan bidrar till ökad hållbarhet, framförallt när det gäller de sociala hållbarhetsaspekterna. Det krävs dock systematiska uppföljningar av samverkansresultaten för att dessa ska ge långsiktigt hållbara effekter.

Det menar projektgruppen bakom forskningsprojektet "Lokal samverkan i fjällen" som har studerat vilka faktorer som kan förklara varför lokal samverkan uppstår och vad den leder till. Studien visar bland annat att de ekologiska effekterna av samverkan är särskilt svårbedömda i jämförelse med de sociala och ekonomiska effekterna. 

Ta del av artikeln "Does Collaboration Lead to Sustainability? A Study of Public–Private Partnerships in the Swedish Mountains" som är skriven av Therese Bjärstig.

Läs mer om forskningsprojektet "Lokal samverkan i fjällen"

Sidan uppdaterades 2017-09-22