Fjällforskning i och om den kommunala planeringen | miun.se

Fjällforskning i och om den kommunala planeringen

Tis 23 jun 2015 10:49

Vilhelmina kommun ska bli försöksobjekt i ett forskningsprojekt som ska pågå 2016–2017. Målet för forskarna är att tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utveckla metoder för att ta fram en grön översiktsplan. Planen ska omfatta hur olika intressen kan samsas om att använda fjällen utan att förbruka eller påverka landskapet negativt.

– Vi vill försöka hitta kriterier för uthållighet som är praktiskt användbara i planarbetet på kommunal nivå. I projektet ingår också att hitta metoder för att uppnå ökat engagemang och en större lokal medverkan i planprocessen, säger Therese Bjärstig, projektledare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

– Allt ska förstås dokumenteras ordentligt och förhoppningen är att metoderna för att ta fram en grön översiktsplan i Vilhelmina ska vara direkt användbara för andra kommuner i liknande kontext, säger Therese Bjärstig.

Forskningsprojektet som heter "Grön planering i fjällen, Vilhelmina som exempel" har beviljats 4,7 miljoner för två år. Forskningsprojektet ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsning "Storslagen fjällmiljö" och bygger vidare på tre nu pågående projekt inom satsningen, nämligen:

Kontakta projektledaren för mer information
Therese Bjärstig, projektledare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
therese.bjarstig@umu.se, 070-216 12 68

Om Therese på Umeå universitets hemsida.

Läs nyhet om utlysningen på Naturvårdsverkets hemsida

Sidan uppdaterades 2016-09-30