Ledsystem som leder till hållbar miljö i fjällen | miun.se

Ledsystem som leder till hållbar miljö i fjällen

Tis 23 jun 2015 11:00

Jämtlandsfjällen ska agera pilotmodell när forskare, myndigheter, företagare och andra aktörer i fjällen ska ta fram metoder för att minimera konflikter och höja upplevelsevärdet i fjällandskapet. Forskningsprojektet ska pågå 2016–2017 och ska undersöka hur natur- och kulturmiljövård kan kombineras med det lokala och nationella närings- och föreningslivets behov.

Vandrare på en led i fjällen
I forskningsprojektet är leder och ledsystem ett centralt verktyg för att uppnå och vidmakthålla en storslagen fjällmiljö.

– Vi vill hitta metoder för att förvalta ett hållbart och mångfunktionellt landskap där många värden, intressen och behov beaktas. Det handlar om konkreta idéer som ska jobbas fram i samarbete med fjällens lokala och nationella aktörer, säger Sandra Wall-Reinius, projektledare och forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet.

– Med Jämtlandsfjällen som pilotmodell ska vi titta på flexibla former av natur- och kulturmiljövård där skyddsvärden kan kombineras med hänsyn till lokala behov, utveckling av upplevelsevärden och turism. Centralt i projektet är användningen av ett breddat ledkoncept som inkluderar mer än de existerande fysiska lederna, allt detta kommer att vara användbart i diskussioner om en eventuell framtida nationalpark i området, säger Sandra Wall-Reinius.

Forskningsprojektet som heter "Vägar till mångfunktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlandsfjällen" har beviljats 4,3 miljoner i två år. Forskningsprojektet som består av forskare från Mittuniversitetet, Stockholms universitet och KTH ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsning "Storslagen fjällmiljö" och bygger vidare på tre nu pågående projekt inom satsningen, nämligen:

Kontakta projektledaren för mer information
Sandra Wall-Reinius, projektledare och forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet.
sandra.wall-reinius@miun.se, 010-142 82 46

Läs om Sandra Wall-Reinius på Mittuniversitets hemsida.

Läs nyhet om utlysningen på Naturvårdsverkets hemsida.

Sidan uppdaterades 2016-10-02