Storslagnafjall.se

Storslagen Fjällmiljö profilbild

Nyheter och pressmeddelanden

Fjällandskapets utveckling och bevarande engagerar många

– De svenska fjällen är inte vildmark, människor har satt sina avtryck, säger Sandra Wall-Reinius, lektor i kulturgeografi. Hur fjällen ska bevaras, och samtidigt utvecklas som populärt turistmål, är en delikat fråga som Storslagen fjällmiljö-forskare söker svaret på.

6/14/2018

Fjällandskapets utveckling och bevarande engagerar många

De svenska fjällen är inte vildmark, människor har satt sina avtryck, säger Sandra Wall-Reinius, lektor i kulturgeografi. Hur fjällen kan bevaras och samtidigt utvecklas för lokalbefolkning och som turistmål, är en delikat fråga som forskare vid Mittuniversitetet/ETOUR söker svaret på.

4/20/2018