Fjällandskapet i förändring: Viktig fråga på årets Storslagen fjällmiljö-konferens | miun.se
Handslag

Fjällandskapet i förändring: Viktig fråga på årets Storslagen fjällmiljö-konferens

Fre 28 okt 2016 13:12

Den 4-5 oktober samlades ett 80-tal forskare och praktiker på Idre fjäll för att få mer kunskap kring en hållbar utveckling och framtida förvaltning av vår storslagna fjällmiljö.

Konferensen är en del av forskningssatsningen "Storslagen fjällmiljö", som stödjer kunskapsbehoven kring arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet med samma namn.

Konferensen på Idre fjäll var den fjärde i ordningen (tidigare konferenser: Abisko 2013, Östersund 2014 och Vilhelmina 2015) och hade ett praktiskt fokus i och med att forskningssatsningens första del nu är avslutad. Forskarna i de ingående projekten arrangerade därför workshops där de presenterade en modell/idé/frågeställning som de sedan testade eller diskuterade vidare tillsammans med deltagarna.

En av de mest välbesökta workshopparna gick under titeln "Hur och varför samverkar vi kring naturresurser i fjällen?" och bjöd på praktiska övningar kring just samverkan i fjällen. Forskarna presenterade forskningsresultat kring hur och när vilken typ av samverkan egentligen bör användas och deltagarna fick reflektera kring när olika samverkansstrategier är vettiga för att hantera olika situationer (med varierande grader av tillit mellan involverade aktörer).

Ett annat viktigt tema för konferensen, där forskare från andra finansiärer bjudits in, var "Fjällandskapet i förändring". Där fick deltagarna ny kunskap om hur fjällens kulturlandskap förändrats under de senaste 1500 åren, om hur rennäringen påverkas av klimatförändringar, vilken inverkan bete och klimat har på ekosystemen i fjällen och vilka förändringar som kan ses i glaciärers utbredning under det senaste århundradet. Här kan man se alla presentationer i efterhand (filmade).

Nästa konferens går av stapeln under våren 2018, då även projekten i fas II av forskningssatsningen (Vägar till mångfunktionella fjällandskap och Grön översiktsplanering i fjällen) har avslutats. Vill du följa projekten och få information om aktiviteter inom forskningssatsningen, prenumerera på vårt nyhetsbrev här: storslagnafjall.se/nyheter

Sidan uppdaterades 2016-10-28