Möten och konferenser

Spara favorit 3 maj maj 2018

De årliga kunskapskonferenserna syftar till att sprida framtagen kunskap och inhämta deltagarnas olika perspektiv på fjällvärldens möjligheter och konflikter.

Kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö erbjuder en mötesplats för forskare och praktiker med fjällmiljön som gemensamt intresse. 

Ta del av innehållet vid tidigare årliga konferenser genom att klicka på programpunkterna i dagsprogrammen för respektive konferens. Samtliga programpunkter återges som inspelade avsnitt: