Möten och konferenser

Spara favorit 27 jun juni 2017

De årliga kunskapskonferenserna syftar till att sprida framtagen kunskap och inhämta deltagarnas olika perspektiv på fjällvärldens möjligheter och konflikter.

Kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö erbjuder en mötesplats för forskare och praktiker med fjällmiljön som gemensamt intresse. 

Ta del av innehållet genom att klicka på programpunkterna i dagsprogrammen för respektive konferens. Samtliga programpunkter återges som inspelade avsnitt:

Forskningssatsningens slutkonferens planeras till våren 2018.