Möten och konferenser

Spara favorit Skriv ut 7 feb februari 2017

I syfte att ta vara på olika fjällaktörers kunskap och erfarenhet anordnar forskningssatsningen en årlig konferens.

Kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö erbjuder en mötesplats för forskare och praktiker med fjällmiljön som gemensamt intresse. 

Ta del av innehållet genom att klicka på programpunkterna i dagsprogrammen för respektive konferens. Samtliga programpunkter återges som inspelade avsnitt:

Slutkonferensen för hela forskningssatsningen (2013-2018) planeras till våren 2018.