Inom ramen för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö arrangerades årliga kunskapskonferenser i syfte att sprida framtagen kunskap och inhämta deltagarnas olika perspektiv på fjällvärldens möjligheter och konflikter.

Kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö erbjöd en mötesplats för forskare och praktiker med fjällmiljön som gemensamt intresse. Mellan 2013-2018 anordnades fem konferenser och du kan ta del av dessa genom att klicka på respektive konferens nedan.