Den 3-4 oktober samlades ett sjuttiotal aktörer för att öka sin kunskap och utbyta erfarenheter kring naturturism och besökstrender. Bakom arrangemanget stod Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö”, SITE Destination och Fulufjällsprojektet.

Idre 3-4 oktober
Att intresset för en bärkraftig besöksnäring är stor visar uppslutningen av deltagare från både norsk och svensk sida på.