Temadagar drog storpublik | miun.se
Fre 06 feb 2015 12:46

Över sjuttio personer hade anmält sig när Sorsele kommun och forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö bjöd in till temadagar i Ammarnäs och Sorsele den 4–5 februari. På programmet stod fjällturism, kulturarv, samverkan och kommunikation.

Inbjudan
Temadagar kring hållbart samnyttjande och utveckling i fjällen 4–5 februari 2015.

Under dag ett i Ammarnäs presenterade Sandra Wall Reinius, forskare vid Mittuniversitetet, resultat från forskningsprojektet "Den nya fjällupplevelsen" som analyserar trender inom fjällturism. Läs mer om projektet "Den nya fjällupplevelsen" här >>

Daniel Svensson, forskare vid KTH, presenterade projektet "Fjällens rörelsearv" som handlar om att uppmärksamma ett försummat kultur- och naturarv. Detta kallas i forskningen för "rörelsearv" och kan bestå av stigar, vandringsleder, kåtor, slakt- och skiljningsplatser etc. i fjällandskapet. När dessa rörelsearv blir synliggjorda på olika sätt kan de bidra till en hållbar utveckling i fjällen. Läs mer om projektet "Fjällens rörelsearv" här >>

Dag två i Sorsele handlade om samverkansprocesser och kommunikation. Katarina Eckerberg från Umeå universitet presenterade forskningsprojektet "Samverkan i fjällen" som undersöker lokal samverkan i fjällområdet. Mer tryck på naturresurserna från turism, gruvor, jakt, skogsbruk etc. skapar behov av samverkan. Ett problem som diskuterades var att det är svårt för de få personer som bor och verkar i fjällen att hinna engagera sig i alla samråd och samverkansprocesser som pågår. Läs mer om projektet "Samverkan i fjällen" här >>

Lotten Westberg, forskare vid SLU, presenterade forskningsprojektet "Kommunikativ kapacitet i fjällen" och körde grupparbete med alla deltagare. I grupperna diskuterades vad som krävs för att dialog och samråd ska åstadkommas i praktiken. Läs mer om projektet "Kommunikativ kapacitet i fjällen" här >>

Förutom forskarna deltog följande föreläsare: Per-Olov Wikberg Naturvårdsverket, Björn Jonsson Länsstyrelsen i Västerbotten, Annika Fredriksson & Göran Wallin Swedish Lapland Visitors Board, Bernt Wennström Gällivare kommun, Håkan Stenlund Sorsele Kommun, Urban Berglund, hemmansägare Ammarnäs, och inhopparen Lars Lodin, Statens fastighetsverk som ersatte Anre Wessner i programmet.

Programmet för dagen och föreläsarnas presentationer finns uppe till höger under rubriken "Dokumentation".

Sidan uppdaterades 2016-02-25