Publikationer

Spara favorit 21 dec december 2017

Här kan du ta del av forskningssatsningens publikationer.

Populärvetenskapliga sammanfattningar (Broschyrer)

Forskningsprojekt: Bortom konflikter i fjällenLyssna 

Forskningsprojekt: Den nya fjällupplevelsenLyssna

 

Forskningsprojekt: Ett betespräglat fjällandskapLyssna

 

Forskningsprojekt: Fjällens rörelsearvLyssna

 

Forskningsprojekt: Fjällnära gruvdrift?Lyssna

 

Forskningsprojekt: Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällenLyssna

 

Forskningsprojekt: Kommunikativ kapacitet i fjällenLyssna

 

Forskningsprojekt: Kulturella ekosystemtjänster i fjällenLyssna

 

Forskningsprojekt: Lokal samverkan i fjällenLyssna

 

Forskningsprojekt: Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällenLyssna

 

 

Slutrapporter

Forskningsprojekt: Bortom konflikter i fjällenLyssna

 

Forskningsprojekt: Den nya fjällupplevelsenLyssna

 

Forskningsprojekt: Ett betespräglat fjällandskapLyssna

 

Forskningsprojekt: Fjällens rörelsearv

Lyssna

Forskningsprojekt: Fjällnära gruvdrift?Lyssna


Lyssna
Forskningsprojekt: Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällenLyssna

 

Forskningsprojekt: Kommunikativ kapacitet i fjällenLyssna

Forskningsprojekt: Kulturulla ekosystemtjänster i fjällenLyssna

 

Forskningsprojekt: Miljövervakning och beslutsstöd i fjällen

Lyssna

Forskningsprojekt: Lokal samverkan i fjällenLyssna

 

Övriga rapporter

 

Forskningsprojekt: Bortom konflikter i fjällen

Forskningsprojekt: Den nya fjällupplevelsen

Forskningsprojekt: Bortom konflikter i fjällen och Den nya fjällupplevelsen

Forskningsprojekt: Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Forskningsprojekt: Grön översiktsplanering i fjällen

Skrifter

Forskningsprojekt: Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Vetenskapliga publikationer

Forskningsprojekt: Grön översiktsplanering i fjällen

Forskningsprojekt: Den nya fjällupplevelsen

Forskningsprojekt: Bortom konflikter i fjällen

  • Dahlberg, A. Categories are all around us. Towards more porous, flexible and negotiable boundaries in conservation-production landscapes. Norwegian Journal of Geography 2015 69(4):207-218.

  • Laven, D., Wall-Reinius,S. & Fredman, P. 2015. New Challenges for Managing Sustainable Tourism in Protected Areas: An Exploratory Study of the European Landscape Convention in Sweden. Society & Natural Resources, 28 (10), 1126-1143.

Forskningsprojekt: Fjällens rörelsearv

  • Svensson, Daniel (2014). ‘I fäders spår? Längdskidåkningens landskap som kulturarv’. RIG - kulturhistorisk tidskrift, vol. 96, nr. 4, s. 193-212.
    Läs publikationen PDF/Free accessLyssna

  • Svensson, D., Sörlin, S. and Wormbs, N. (2016). ‘The movement heritage – scale, place, and pathscapes in Anthropocene tourism’ i Gren, Martin and Huijbens, Edward (red.), Tourism and the Anthropocene, London: Routledge, s. 131-151

Forskningsprojekt: Lokal samverkan i fjällen

Forskningsprojekt: Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen